Členovia PK:

Predseda PK:
Podpredseda PK:

Predseda RUŠ:
Podpredseda RUŠ:
Člen PK za UZ Hliny:
Člen PK:
Člen PK:

Daniela Fraňková
Barbora Hudáčková

Bc. Matúš Strapák
Ján Slaninka
Anna Kačiaková
Branislav Stahovec
Bc. Matej Jenčo

Kontakty:

Daniela Fraňková
Predseda Priestupkovej komisie UZ Hliny
e-mail: deni.frankova@seznam.cz

Bc. Matúš Strapák
Predseda RUŠ Hliny
e-mail: strapak@stud.uniza.sk
tel.: 041/513 1486