Čo robíme?

Zastupujeme študentov ubytovaných v UZ pred orgánmi UNIZA, pracujeme v ich prospech, spoluvytvárame podmienky na ich športové a kultúrne vyžitie a podieľame sa na organizácii podujatí v záujme študentov ubytovaných v UZ a samotného UZ.

Zastupujeme študentov

Naša organizácia plní úlohu zástupcu ubytovaných študentov na ubytovacích zariadeniach Žilinskej univerzity v Žiline, vo vzťahu k vedeniu internátov.

Zabezpečujeme kontroly

Plníme funkciu dohľadu nad dodržiavaním ubytovacieho poriadku a spravujeme Priestupkové komisie ubytovacích zariadení Žilinskej univerzity v Žiline.

Potrebuješ pomôcť?

Kontaktuj nás na jednej z našich e-mailových adries.

Projekty

Pozrite si prehľad našich projektov.

RUŠ Veľký diel

Zisti kedy sú kontroly na blokoch

Novinky a oznamy

Naposledy pridané

Kontakty

Nájdeš nás

RUŠ Hliny 
Ubytovacie zariadenie Hliny,
ul. Hlinská, 010 54 Žilina

RUŠ Veľký diel
Ubytovacie zariadenia Veľký Diel,
Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina

Kontaktné údaje

RUŠ Hliny
Bc. Matúš Strapák
rushliny@uniza.sk; strapak@stud.uniza.sk
041/513 1486

RUŠ Veľký diel
Filip Skačan
rusvd@uniza.sk

Kontaktuj nás