Naše projekty:


Informatizácia

Vytvorenie IT architektúry RUŠ.
Správa elektronického systému pre evidenciu priestupkov.
Vytvorenie a správa web stránky.
Digitalizácia správy dokumentov.


Pripravujeme:


Oddychové zóny

V rámci projektu, ku multimediálnym študovniam na blokoch H2, H4, H6 a H8, pribudne ďalšie príslušenstvo pre rozvoj oddychových zón.


Altánok

Návrh prístrešku so vstavaným grilom a pahrebou s odvodom dymu a splodín horenia.
Rozmery projektovaného altánku sú 20x5m.


Systém kvality UZ Hliny

Projekt je navrhnutý ako časť projektu informatizácie. Cieľom projektu je vytvoriť jednoduchý komplexný ticket systém pre zbieranie dotazov, požiadaviek, postrehov, reakcií, názorov a problémov študentov, so zámerom vytvorenia nástroja na posudzovanie kvality UZ UNIZA


Spolupracujeme na:


FirstFollower.sk

Pokec s absolventmi UNIZA

  • Absolventi sa podelia o svoje zážitky a tipy zo štúdia,
  • študenti sa dozvedia o následnej praxi a reálnej náplni prace na rôznych pozíciach,
  • pokec je zameraný na zdieľanie tipov, skúsenosti a prepája študentov s ľuďmi z praxe.


Ukončené projekty:


Multimedializácia študovní

V rámci projektu boli na blokoch H2, H4, H6 a H8 umiestnené v učebniach 605 projektory a tulivaky. Pokračovanie projektu je plánované v roku 2020 pod názvom „Oddychové zóny“


Kontakt:

Bc. Matej Jenčo
Projektový manažér RUŠ Hliny
e-mail: jenco@stud.uniza.sk