Stanovisko k vráteným platbám za ubytovanie

Vzhľadom k neustálym otázkam týkajúcich sa vrátených platieb za ubytovanie študentov v ubytovacích zariadeniach UNIZA, vydáva vedenie UNIZA nasledovné stanovisko: Príkaz rektora č.8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA bol vydaný za mimoriadnych okolností spojených s ochranou proti šíreniu koronavírusu. Tento príkaz bol vydaný Read more…