Kto sme?

Čo robíme?

Zastupujeme študentov ubytovaných v UZ pred orgánmi UNIZA, pracujeme v ich prospech, spoluvytvárame podmienky na ich športové a kultúrne vyžitie a podieľame sa na organizácii podujatí v záujme študentov ubytovaných v UZ a samotného UZ.

Kontakty

RUŠ Hliny

Bc. Matúš Strapák
Predseda
rushliny@uniza.sk
strapak@stud.uniza.sk
041/513 1486

Ján Slaninka
Podpredseda

RUŠ Veľký diel

Filip Skačan
Predseda
rusvd@uniza.sk


Barbora Blahová
Podpredseda