Ubytovacie zariadenie Hliny je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline. Poskytuje ubytovanie v 9 blokoch pre študentov denného, ale aj externého vysokoškolského štúdia, študentov celoživotného vzdelávania, pre zahraničných študentov. Bunky sú 5 miestne (2+3): chodba, WC. Sprchy sú spoločné na každom poschodí. Ubytovanie pre zamestnancov UNIZA poskytujeme v bloku 10, kde každá fakulta má cca 5 bytov. V UZ Hliny je v prevádzke aj budova Starej menzy, kde sa v priestoroch bufetu vydáva strava pre študentov a zamestnancov UNIZA. Ostatné priestory menzy slúžia na športové a spoločenské vyžitie. V UZ Hliny sú k dispozícii televízne miestnosti, študovne, zasadačky , kuchynky, FIT centrum, posilňovňa, horolezecká stena pre športové lezenie, dva ringy pre thajský box, plocha pre aerobik, squash, sauna, COPY centrum. Ďalej sa v Starej menze dá hrať basketbal, florbal, futsal, volejbal, stolný tenis – 6 stolov, tenis – 2 dvorce, bedminton. Vonku je možnosť hrania futbalu, volejbalu, tenisu. V areáli je kaderníctvo pre ženy aj mužov, zubný lekár, študentská brigádnická agentúra. Je tu možnosť bezplatného parkovania.

Kontakty na UZ Hliny:

Riaditeľ internátov Hliny
Ing. Miroslav Stromček
e-mail: miroslav.stromcek@uniza.sk
telefón: 041/513 1477
adresa: Žilinská univerzita, Ubytovacie zariadenie Hliny, ul. Hlinská, 010 54 Žilina

Ubytovací úsek:
Anna Kačiaková
email: anna.kaciakova@uniza.sk
telefón: 041/513 1476
Stránkové dni:
Pondelok až štvrtok: od 7:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 14:00 hod.
Piatok: nestránkový deň

Predseda RUŠ Hliny
Bc. Matúš Strapák
e-mail: strapak@stud.uniza.sk
telefón: 041/513 1486

Dôležité dokumenty: