Pokyn predsedu RUŠ Hliny č. 4 o zriadení rady pre kontrolu ubytovacieho poriadku

Vydaný pokyn zriaďuje radu pre kontrolu ubytovacieho poriadku so zámerom zjednotenia pravidiel kontrolovania čistoty na blokoch Ubytovacieho zariadenia Hliny a zefektívnenie výkonu kontrol. Stručné náležitosti pokynu: určenie osôb pre výkon kontroly blokov, zjednotenie pravidiel kontrol, úprava oznamovania kontrol, úprava obsahu kontrol, definícia záznamu o udelení pokuty.