Oznam – Žiadosť o doplnenie a aktualizáciu príjmového bankového účtu

Žiadame všetkých študentov Žilinskej univerzity v Žiline, aby si v Akademickom informačnom systéme vzdelávanie doplnili, resp. aktualizovali svoje príjmové bankové účty. Účty musia byť správne z dôvodu poukázania štipendií, grantov na mobility a preplatkov za ubytovanie a parkovné. Ďakujeme za spoluprácu. Vedenie UNIZA

Podávanie žiadostí o ubytovanie pre 2. – 5. ročník a študentov 3. stupňa štúdia

Dnešným dňom bolo spustené elektronické prihlasovanie na ubytovanie do ďalšieho akademického roka 2020/2021. Záujemcovia o ubytovanie musia podať žiadosť o ubytovanie na ŠD pre spomínaný akademický rok najneskôr do 22.05.2020 prihlásením sa do e-vzdelávania UNIZA a v sekcii ubytovania zaškrtnúť políčko pri tejto žiadosti a následne potvrdiť odoslaním. (Následne by Read more…

Dotazník o platbách a dôvere študentov voči Žilinskej Univerzite

Milí študenti, keďže mnohých z vás znepokojila situácia okolo platieb za internáty v súvislosti s koronavírusom, rozhodli sme sa pre vás pripraviť dotazník spolu s petíciou. Ich výsledky majú za úlohu zistiť vaše názory a postoje a slúžiť ako podklad pre vedenie, že študenti s daným vyjadrením nesúhlasia. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP2sYx401OCrptNYHwBAY_WmDIZO-IoZLvsP2n6vuHL7TGFA/viewform

Stanovisko k vráteným platbám za ubytovanie

Vzhľadom k neustálym otázkam týkajúcich sa vrátených platieb za ubytovanie študentov v ubytovacích zariadeniach UNIZA, vydáva vedenie UNIZA nasledovné stanovisko: Príkaz rektora č.8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA bol vydaný za mimoriadnych okolností spojených s ochranou proti šíreniu koronavírusu. Tento príkaz bol vydaný z dôvodu implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR Read more…

AKTUALIZOVANÉ: Preventívne opatrenia v súvislosti so znížením rizika šírenia nákazy koronavírusu 2019-nCOV

UZ Hliny bude UZATVORENÉ do 29.03.2020. Nové informácie budú poskytnuté do 27.03.2020. V zmysle príkazu rektora č. 5/2020, ubytovaní študenti sú povinní opustiť ubytovacie zariadenie do 11.03.2020 12:00 hod. Študenti ERASMUS+ a zahraniční študenti budú môcť byť naďalej ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UNIZA a zároveň sú povinní dodržiavať zásady zníženia Read more…