Vzhľadom k neustálym otázkam týkajúcich sa vrátených platieb za ubytovanie študentov v ubytovacích zariadeniach UNIZA, vydáva vedenie UNIZA nasledovné stanovisko:

  1. Príkaz rektora č.8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA bol vydaný za mimoriadnych okolností spojených s ochranou proti šíreniu koronavírusu. Tento príkaz bol vydaný z dôvodu implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR  zo dňa 24.03.2020, ktorými bola predĺžená dĺžka prerušenia prezenčnej výučby na neurčito. Z tohto opatrenia ako i z  predikcie vývoja šírenia ochorenia COVID – 19 vyplýva predpoklad, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa  prezenčná výučba v tomto semestri nebude konať a stanoveným harmonogramom chceme predísť hromadnému ukončovaniu ubytovania.  
  2. Aj napriek skutočnosti, že zo zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb nevyplýva univerzite povinnosť  za daných okolností vrátiť časť platieb  za ubytovanie, vedenie univerzity malo snahu zmierniť dopad uvedených opatrení, urobilo ústretové rozhodnutie a časť  platieb za ubytovanie bude študentom vrátená.
  3. K predčasnému ukončeniu ubytovania dochádza až od 1.4.2020, do 9.4.2020,   do tej doby všetci študenti majú platné zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb.
  4. Napriek tomu, že ste dočasne opustili ubytovacie zariadenia, tieto boli štandardne prevádzkované a zabezpečené. Vaše osobné veci na izbách  ostali nedotknuté a univerzita ich iným spôsobom nevyužívala.
  5. Študentom, ktorí uhradili platbu za ubytovanie aj za mesiac jún, bude im poukázaná platba aj za mesiac jún.

Veríme, že  spoločným úsilím uvedenú situáciu zvládneme v pokoji a pri dobrom zdraví.