Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2020/2021 študovať v 2. a 3. ročníku  Bc. štúdia, v 1. a 2. ročníku Ing. štúdia a v 2. a 3. ročníku doktorandského štúdia si podávajú žiadosť o ubytovanie výlučne ELEKTRONICKY v stanovenom termíne

Termín podávania žiadosti je:

29. 4 . 2020 – 22 . 5 . 2020

Postup pri elektronickom podávaní žiadostí :

Po prihlásení sa do e – Vzdelávacieho systému 

(na https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie)

kliknete v Menu na odkaz Ubytovanie

následne kliknete na políčko Žiadosť o ubytovanie  na ŠD

a kliknutím na tlačidlo Odoslať zrealizujete zápis žiadosti.

Študenti, ktorí v súčastnom období, nemajú štatút študenta a nemajú možnosť si elektronicky podať žiadosť cez Vzdelávanie, môžu podať žiadosť  e-mailom na ubytovací úsek: lubomira.kralikova@uniza.sk

Tlačivo žiadosti o ubytovanie, bude k dispozícií na stránke www.iklub.sk  v sekcii ubytovanie/Internáty Veľký Diel.

Študent, ktorý je sirota, polosirota alebo držiteľ preukazu ZŤP – je povinný doručiť  kópiu potvrdenia elektronicky do 22.5.2020 na ubytovací úsek – lubomira.kralikova@uniza.sk