Milí študenti, robíme všetko pre to aby sme zaistili vašu bezpečnosť pri ukončení ubytovania na UZ Hliny. Preto prosím berte na vedomie nasledujúce informácie:

 • Vstup do areálu UZ bude kontrolovaný. Čas: 07:00 – 15:00.
 • V kontrolnom bode sa bude merať telesná teplota všetkých osôb, ktoré do UZ vstupujú a zároveň sa zapíše príchod študenta, študent je povinný preukázať sa ubytovacím preukazom (v prípade, že je na izbe tak ISIC/OP).
 • Študent si môže priviesť max. 1 osobu do areálu a do blokov po vlastnom uvážení podľa potreby.
 • Pri pohybe v areáli UZ je potrebné striktne dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia – vstup možný len v ochrannom rúšku a rukaviciach.
 • Pri východe z UZ bude umiestnený kontajner na použité OOPP.
 • V rámci regulácie stráveného času v priestoroch UZ Hliny, študent nie je povinný upratať izbu.
 • Pri pohybe na izbách sa odporúča izbu vetrať.

Chladničky:

 • Pre študentov, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu: chladničky je potrebné z UZ odviesť so sebou.
 • Pre študentov ktorí budú pokračovať v ubytovaní ďalší akad. rok: chladničku je možné nechať na izbe prázdnu, v rámci možností umytú a zapnutú. Je potrebné ju označiť menom a kontaktom.

Opatrenia:

 • Obmedzenie max. 10 osôb v budove bloku, 2 osoby na izbe.
 • Obmedzenie max. doby, počas ktorej je možné sa v blokoch UZ Hliny zdržiavať – 30 minút.
 • Odporúčané obmedzenie na použitie výťahu – len pre materiál, príp. na vlastné riziko.
 • Odporúčame do blokov vstupovať po jednom.

Organizácia pohybu v areáli UZ Hliny