Dnešným dňom bolo spustené elektronické prihlasovanie na ubytovanie do ďalšieho akademického roka 2020/2021. Záujemcovia o ubytovanie musia podať žiadosť o ubytovanie na ŠD pre spomínaný akademický rok najneskôr do 22.05.2020 prihlásením sa do e-vzdelávania UNIZA a v sekcii ubytovania zaškrtnúť políčko pri tejto žiadosti a následne potvrdiť odoslaním. (Následne by sa mal zmeniť výrok červenou farbou na : ,, Žiadosť o ubytovanie je podaná na ŠD Hliny‘‘).
V prípade vyskytnutia problémov je možné poslať žiadosť priamo na ubytovací úsek e-mailom na mailovú adresu: anna.kaciakova@uniza.sk
Prihlasovanie na konkrétne izby bude prebiehať v čase od 01.06.2020 do 26.06.2020 formou zaslaním emailov, priamo domovníčkam jednotlivých blokov. Zoznam kontaktov nájdete v dolnej časti linku : https://www.iklub.sk/?q=ubytko&kam=31
S ohľadom na to, aby sa zamedzilo zbytočnému návalu emailov vedúcim blokov vo vyššie uvedenom období, chceme požiadať študentov pokiaľ by to bolo možné, aby sa dopredu medzi sebou dohodli s kým by poprípade reálne bývali na bunkách a napísali hromadný mail za celú/väčšiu skupinu jeden (s tým, že emaily musí obsahovať všetky vopred dohodnuté mená).
Ďakujeme za pochopenie, v prípade nejasností nás môžete kontaktovať.

Kontakty na bloky