Milí študenti, keďže mnohých z vás znepokojila situácia okolo platieb za internáty v súvislosti s koronavírusom, rozhodli sme sa pre vás pripraviť dotazník spolu s petíciou. Ich výsledky majú za úlohu zistiť vaše názory a postoje a slúžiť ako podklad pre vedenie, že študenti s daným vyjadrením nesúhlasia. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP2sYx401OCrptNYHwBAY_WmDIZO-IoZLvsP2n6vuHL7TGFA/viewform