Podávanie žiadostí o ubytovanie pre 2. – 5. ročník a študentov 3. stupňa štúdia na akad. rok 2020/21

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2020/2021 študovať v 2. a 3. ročníku  Bc. štúdia, v 1. a 2. ročníku Ing. štúdia a v 2. a 3. ročníku doktorandského štúdia si podávajú žiadosť o ubytovanie výlučne ELEKTRONICKY v stanovenom termíne Termín podávania žiadosti je: 29. 4 . 2020 – 22 . 5 Read more…

Dotazník o platbách a dôvere študentov voči Žilinskej Univerzite

Milí študenti, keďže mnohých z vás znepokojila situácia okolo platieb za internáty v súvislosti s koronavírusom, rozhodli sme sa pre vás pripraviť dotazník spolu s petíciou. Ich výsledky majú za úlohu zistiť vaše názory a postoje a slúžiť ako podklad pre vedenie, že študenti s daným vyjadrením nesúhlasia. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP2sYx401OCrptNYHwBAY_WmDIZO-IoZLvsP2n6vuHL7TGFA/viewform